خانه / 2018 / مارس

بایگانی ماهانه: مارس 2018

رایحه یک عطر از سه قسمت تشکیل شده است

عطرھا معمولاً از لایه ھای مختلف روایج تشکیل شده اند تا بوی رایحه نھایی خود را نشان دھند. به این لایه ھا نت می گویند. در واقع رایحه ای که شما در مغازه عطرفروشی تست می کنید با آنچه وقتی به خانه می رسید بو می کنید تفاوت دارد. رایحه …

ادامه نوشته »